Groeibalans           Vlechtwerk

Cursus bodembiologie bij natuurbeheer

De bodem is de basis. Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuurbeheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op de vegetatie? Daarom geeft René Jochems van GroeiBalans een cursus over bodembiologie bij natuurbeheer. De try-out van deze cursus in april jl was een enorm succes. Daarom herhaald!

Kern van de cursus:

het krijgen van handvaten voor een goed bodembeheer, met als doel de soortenrijkdom (planten en daarmee ook dieren) te vergroten.
Aan bod komt onder meer:

 • Wat is bodemleven?
 • Waarde schimmels en bacteriën in de bodem
 • Indicatoren voor een goed bodemleven en vegetatie
 • Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk?
 • Veranderingen landbouw over afgelopen 100 jaar en impact op bodem(leven)
 • Bodemleven en kruidenrijke graslanden / natuurakkers
 • Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur
 • Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, bodembewerking.
 • Inzicht in kostenefficiënte maatregelen die relatief snel resultaat sorteren
 • Enten van bodemleven
 • ervaringen met pitrus velden en witbolgrasland

Doelgroep:

Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling zoals terreinbeheerders, ecologen en adviseurs agrarisch natuurbeheer en landschapselementen. Vooral interessant voor diegene die met beheer van graslanden en akkers bezig zijn, vooral op de wat voedselrijkere gronden, vaak voormalige landbouwgronden.

Zie voor meer informatie de flyer.

Praktische informatie:

De cursus wordt gegeven door Groeibalans (René Jochems) en georganiseerd door Vlechtwerk (Kristianne van der Put)


Noord Holland:
3x een dinsdag ochtend van 8:30-12:30 (onder voorbehoud). Op 9, 23 oktober en 6 november.
De cursuslocatie is op Vogelenzangseweg 31a, 2114 BB Vogelenzang.

Twente:
3x een donderdag ochtend van 8:30-12:30. Op 26 maart, 9 en 23 april 2018.
De cursuslocatie is Erve de Hondeborg Esweg 1, 7625 SV Zenderen.
Drenthe:
3x een woensdag ochtend van 8:30-12:30. Op 16 en 30 mei en 20 juni 2018
De cursuslocatie is De Uelenspiegehel, Winkelsteeg 5, 7975PV Uffelte.

De kosten bedragen €375,- excl. BTW (€453,75 incl. BTW)
Er zijn per cursus 20 plaatsen beschikbaar
Opgeven kan door een email te sturen naar Kristianne van der Put: (of via 06-50871967). Heb je specifieke vragen? Mail deze dan ook!

Wel interesse maar kan je niet op deze data? Of is het te ver weg? Laat het weten.
Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus nog een keer op een andere locatie.

Cursus bodembiologie bij natuurbeheer door Rene Jochems

Groeibalans

Vlechtwerk

Natuurmonumenten

Veldochtend, vervolg op Cursus Bodembiologie bij Natuurbeheer

Je bent 1 van de 120 mensen die afgelopen jaar de cursus Bodembiologie bij Natuurbeheer heeft gevolgd, gegeven wordt door René Jochems van GroeiBalans. Op veler verzoek bieden we nu op twee data veldochtenden aan.
Tijdens de cursus is uitgebreid aandacht geweest voor bodemprocessen (mineralenbalans, microbodemleven), hun invloed op de vegetatie en de in vloed van bodemleven op de chemische wereld onder onze voeten.

Waarom een veldbezoek?

Regelmatig kwam op tijdens cursus de vraag: 'Wat heb je als natuurbeheerder in de praktijk nu aan deze kennis?' En:' Mooi deze kennis, herkenbaar, ik kan het wel plaatsen, maar nu?' Tijdens de cursus zelf heeft René dit met voorbeelden geïllustreerd. Veel van die voorbeelden kwamen uit Brabant.
We willen jullie graag de mogelijkheid geven om een praktijkvoorbeeld met eigen ogen te zien. Dit voorbeeld is waarschijnlijk wel herkenbaar voor je: graslanden die na omvorming geen mooie gevarieerde plantengroei laten zien maar een hardnekkige monotone pitrusvegetatie. Hans Hofland, werkzaam bij Natuurmonumenten Midden-Brabant zag dit ook gebeuren op de Kampina en schakelde René Jochems in. Na een grondige analyse van de vegetatie, de samenstelling van de bodem en het bodemleven is pas voor de behandeling gekozen, waar het gericht toepassen van mineralen een belangrijke rol in speelt. Hiervoor zijn verschillende proefvakken ingedeeld die verschillend behandeld zijn. We gaan in het veld bespreken wat er gebeurd is en wat de resultaten zijn.

Voor wie is de veldochtend bedoeld:

Voor mensen die een cursus bij René hebben gevolgd. Hierdoor hopen we met elkaar echt een slag verder te komen en niet de lesstof van de cursus teveel te herhalen.

Praktische informatie:

De cursus wordt gegeven door Groeibalans (René Jochems) en georganiseerd door Vlechtwerk (Kristianne van der Put). We zijn te gast bij Hans Hofland van Natuurmonumenten.

De cursus wordt gegeven op maandag 4 of woensdag 13 juni.
Op beide dagen is het programma hetzelfde. De veldochtenden vinden plaats op de Kampina met ontvangst in de oude werkschuur aan de Melaniedreef, Boxtel.

9:30 Ontvangst
10:00 Start intro, lopen naar graslanden met proefvelden
13:00 Lunch bij de veldschuur
14:00 Afsluiting


De kosten bedragen per ochtend €150,- excl. BTW (€181,50 incl. BTW) en inclusief biologische lunch.
Er zijn per dag max. 25 plaatsen beschikbaar.
Opgeven kan door een email te sturen naar Kristianne van der Put: (of via 06-50871967).
Heb je specifieke vragen? Mail deze dan ook!

Wel interesse maar kan je niet op deze data? Of is het te ver weg? Laat het weten.
Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus nog een keer op een andere locatie.

Cursus bodembiologie bij natuurbeheer door Rene Jochems

 

Cursus Bodembiologie bij Bosbeheer

De bodem is de basis. Ook voor het bos. Maar wat weet u als beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op het bos? Daarom geeft René Jochems van GroeiBalans een cursus over bodembiologie bij bosbeheer.

Kern van de cursus:

het krijgen van handvaten voor een goed bodembeheer, met als doel een vitaal bos voor een grote soortenrijkdom (planten en daarmee ook dieren). Aan bod komt onder meer:

    • Veranderingen in lucht en landbouw in afgelopen 100 jaar en impact op bodem(leven)

    • Wat is bodemleven?

    • Waarde schimmels en bacteriën in de bodem

    • Indicatoren voor een goed bodemleven en vegetatie

    • Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk?

    • Bodemleven en bossen

    • Essentaksterfte, eikenspintkever, kastanjebloedingsziekte in relatie tot de bodem

    • Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur én houtproductie

    • Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, bodembewerking

    • Inzicht in kostenefficiënte maatregelen die relatief snel resultaat sorteren

    • Enten van bodemleven

Doelgroep:

Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling zoals terreinbeheerders, ecologen, planopstellers, adviseurs bosbeheer en houtoogst. Vooral interessant voor diegene die met beheer van bossen die hun bossen vitaal en vol leven willen houden.

Praktische informatie:

De cursus wordt gegeven door Groeibalans (René Jochems). Organisatie door Adviesloket Bodem en Natuur -> Kristianne van der Put (vlechtwerk.nl en bodemennatuur.nl) in samenwerking met Stichting ProBos en Borgman Beheer.

Wageningen: 3x een dinsdag ochtend van 8:30-12:30. Op 13, 27 maart en 10 april en de excursie in Brabant op 22 mei 2018.

Adres: Stichting ProBos, Hollandseweg 7j, 6706 KN Wageningen.

Kosten: €525,- excl. BTW voor 3 cursusochtenden en een excursie met afsluitend een biologische lunch.

Opgeven: via www.bodemennatuur.nl of stuur een email of bel naar Kristianne van der Put ( , 06-50871967). Heb je specifieke vragen? Mail deze dan ook!.

Wel interesse maar kan je niet op deze data? Of is het te ver weg? Laat het weten.
Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus nog een keer op een andere locatie.

Vlechtwerk

 

Welkom op de website van Vlechtwerk!

Vlechtwerk is het bedrijf van zelfstandige Kristianne van der Put.

 

 

Cursus bodembiologie bij natuurbeheer

De bodem is de basis. Ook voor de natuur.
Maar wat weet u als (agrarisch-) natuurbeheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op de vegetatie?
Daarom geeft René Jochems van GroeiBalans een cursus over bodembiologie bij natuurbeheer.
Lees er hier meer over.

 

Veldochtend, vervolg op de cursus bodembiologie bij natuurbeheer

Bent jij één van de cursisten die afgelopen jaar de cursus Bodembiologie bij Natuurbeheer heeft gevolgd door René Jochems van GroeiBalans? Op veler verzoek bieden we nu veldochtenden aan.
Lees er hier meer over.

 

 

Cursus Bodembiologie bij Bosbeheer

De bodem is de basis. Ook voor het bos.
Maar wat weet u als beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op het bos?
Daarom geeft René Jochems van GroeiBalans een cursus over bodembiologie bij natuurbeheer.
Lees er hier meer over.

 

 

Verdiepingsopleiding Bodem en Natuur

De kwaliteit van de natuur gaat nog steeds achteruit. Allerlei problemen zoals de achteruitgang van bloemrijke vegetaties, sterfte van essen en eiken en beperkte natuurlijke verjonging zijn terug te voeren op mechanismen in de bodem. Een systemische landschapsecologische analyse is noodzakelijk om dit soort vraagstukken op te lossen, waarbij bodembiologie een integraal onderdeel uit dient te maken van deze analyse. Om professionals verder te helpen in het ontwikkelen van het uitvoeren van systemische landschapecologische analyses, organiseert het Adviesloket Bodem & Natuur de Verdiepingsopleiding Bodem en Natuur. Diverse experts van toonaangevende kennisinstituten voeden de opleiding met hun kennis en ervaring.
Lees er hier meer over.
Opgeven kan via www.bodemennatuur.nl.

 

 

Werkzaamheden Vlechtwerk

• Kristianne van der Put van Vlechtwerk ondersteund geregeld GroeiBalans bedrijfsecologie. Door middel van de door GroeiBalans ontwikkelde Soil Smart methode kan snel en tegen lage kosten in beeld gebracht worden wat er gedaan moet worden om een bodem weer in balans te brengen. Alles draait hierbij om evenwicht in mineralen en het stimuleren van de juiste bodembiologie. Hier zijn natuurontwikkelings- en beheerprojecten enorm bij gebaat.

• Regelink natuur en ecologie en Vlechtwerk organiseren samen het minisymposium Bodem & Natuur op 14 september in Zwolle. Zie hier voor meer informatie en aanmelden.

• Adviesloket Bodem en Natuur zoekt pilotprojecten. Voor een interne opleiding zoeken we natuurgebieden (in wording) waar de deelnemers van de opleiding mee aan de slag kunnen. Zie hier voor meer informatie en aanmelden van gebieden.

• Kristianne geeft elke winter workshops waarin u het ambacht van heggenvlechten kan leren. De eerst komende workshop wordt op 25 november 2017 gegeven nabij Ommen. Aanmelden kan bij Landschap Overijssel. Kan je niet op deze datum maar wil je wel graag leren heggenvlechten? Stuur dan een mail naar Kristianne via

• Kristianne is sinds het voorjaar 2017 aspirant lid van het gilde van Heggenvlechters. In het najaar van 2016 voldeed ze hiervoor de proeve van bekwaamheid met succes. Ze is de enige vrouw en meest noordelijke gilde lid.
Heggengilde

• Workshop (P)aardig erf op 7 oktober 2017. Een erf met paarden biedt veel mogelijkheden voor natuur. Naast dat het er veilig en fijn voor de paarden en jezelf moet zijn. Tijdens de workshop (P)aardig erf kijken we naar al deze aspecten. Voederbomen, dazen, water, zwaluwen enz. enz. het komt aan bod. Daarnaast werk ik graag vraaggestuurd. Je gaat naar huis met een inrichtings en/of verbeteringsplan voor je eigen erf. Informatie en aanmelden via Landschap Overijssel.

 

 

Contactgegevens

06 - 50 87 19 67   |     |   LinkedIn

Burgemeester van Wijngaardenstraat 50   |   7955 PM  IJhorst